Uw koel- of klimaatwens gerealiseerd          


EPBD

 

 

 

Er is in de markt veel onduidelijk over de EPBD wetgeving en de uitvoering hiervan. Wie mag het uitvoeren, wie is verantwoorde-lijk, welke installatieonderdelen moeten er worden gekeurd en hoe moet er gerapporteerd worden. 

Branche organisatie NVKL probeert daar een rol in te spelen en heeft in die hoedanigheid goed contact met hun achterban, de koeltechnische installateur. Helaas zien we maar al te goed dat installateurs zoeken naar hoe en wat te doen? Moet ik mijn klant informeren en mag ik wel een keuring doen en/of wat moet ik doen?

Lees alles over de EPBD op onze speciale EPBD website:   

 EPBD-b


Project

management

 

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.

Advies voor klimaat, koel- en vries installaties.